Blair Dukette
@blairdukette

Weatherford, Oklahoma
siae.cl